Inloop

U bent van harte welkom om met uw kind mee te komen en even met uw kind mee te kijken. We hebben bewust een inloop van tien minuten,  zodat iedereen gespreid kan komen. Daarmee voorkomen we dat het te druk wordt. De kinderen van groep 2 hebben misschien al wel genoeg aan een kus op het leerplein, dan hoeft u het lokaal niet eens meer in als het goed gaat. Wilt u als de bel gaat afscheid nemen en vertrekken. We willen dan graag met de les beginnen.

Hapje tussendoor en lunch

Om 10.00 uur gaan de kinderen in de kring en mogen ze iets eten en/of drinken. Het gaat echt om een klein hapje. Op dinsdag en donderdag eten we in de ochtendpauze alleen fruit of groente.

Om 12.15 uur lunchen we samen in de klas (wilt u geen snoep in de lunchtrommel doen) en daarna gaan we buiten spelen.
Het eten en drinken van beide momenten zit in de rugzak die op de kapstok in de gang staat. Heeft uw kind drinken mee dat koud moet zijn, dan kan het in de koelkast op het leerplein staan. Het is handig als de kinderen 2 bekers of pakjes bij zich hebben: eentje voor de ochtendpauze en eentje voor de lunchpauze.

Om onduidelijkheden te voorkomen is het ook handig als op de beker en het bakje de naam van uw zoon/dochter staat.

Gym en aankleden

Een aantal keren per week gymmen we in de grote zaal. De kinderen gymmen in hemd en onderbroek. We willen graag dat alle kinderen gymschoenen dragen. Die blijven op school, dan hebben we namelijk de mogelijkheid om een keer extra te gymmen, bijvoorbeeld bij slecht weer als we niet naar buiten kunnen.

De kinderen moeten zichzelf aan- en uitkleden. Natuurlijk helpen we hen, maar goed oefenen thuis zou erg fijn zijn. Ook is het fijn als u thuis met uw kind oefent om de jas aan te trekken en in de winter de muts en sjaal.

Naar het toilet

De kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar het toilet. (er zijn geen “centrale plasrondes” zoals op de peuterspeelzaal) Uiteraard wordt ieder kind geholpen met knopen, riemen, e.d.
Een ongelukje zit in een klein hoekje, dus gaat het een keertje mis dan hebben wij reservekleren achter de hand. We gaan er wel vanuit, dat een kind van vier jaar zindelijk is.

Wortel, het konijn

Wortel logeert elke week bij een ander kind. Hij komt op vrijdag mee naar huis als uw kind aan de beurt is en mag op donderdag terug, Wortel logeert dus een week.
Ook zal hij een prentenboek meenemen, uitleg hierover volgt op de informatieavond.

Informatie

Op het bord naast het lokaal hangt de juf een briefje op met het thema waarover we de komende weken werken. Er is regelmatig een letter van de week. De kinderen mogen voorwerpen meenemen die met die letter beginnen, deze komen in een letterdoos.

Intakegesprek

Als uw zoon/dochter 4 jaar is geworden en enkele weken heeft meegedraaid in de groep dan maken we een afspraak voor een gesprek waarin we samen de eerste periode bespreken. Tijdens het kennismakingsgesprek dat u met Bob van der Veen heeft gehad, heeft u een formulier meekregen om de ontwikkeling van uw kind tot nu toe te beschrijven. Dat formulier is het uitgangspunt van het gesprek.

Foto voor het hulpje van de dag

Zou u aan uw kind een foto (pasfoto formaat) willen meegeven, zodat we er een kaartje van kunnen maken.

Toetsen

Ook in groep 1 en 2 worden de kinderen getoetst. U leest daarover meer in de schoolgids en ook op de informatieavond in september wordt u daarover verder geïnformeerd.

Allergie

Is uw kind allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen of reageert hij/zij op een wespensteek dan horen wij dat graag.

Wilt u bij traktaties ook even met de leerkracht overleggen.