Opvang door Spelenderwijs

Onze peuterspeelgroepen op ma, di, do en vr en onze buitenschoolse opvang (BSO) op ma, di en vr worden verzorgd door de eigen opvangorganisatie van onze stichting: SpelenderWijs.

Op de Klimtoren kiezen we samen met SpelenderWijs voor een integrale aanpak. Dit betekent dat we samen kinderen en ouders op één adres een totaalconcept bieden. Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, een eenduidig pedagogisch klimaat en afstemming over het activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers van SpelenderWijs en de leerkrachten van de school vormen samen één team.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van SpelenderWijs.