Bewegingsonderwijs

De gymlessen zijn op onderstaande dagen. Op deze dagen moeten de kinderen hun sportkleding bij zich hebben.

Groep 3 t/m 8 gymt op dinsdag in de Hessenhal. Zij gaan met de bus. Na de les douchen de kinderen (5 t/m 8). Dus met de gymspullen ook een handdoek meenemen.

Op donderdag zijn buiten de Beweegwijslessen, dat is de tweede gymles. Daar hoeven de kinderen geen andere kleding voor bij zich te hebben.

In het zomerseizoen krijgen de groepen 3 t/m 8 zwemles. In het KlimtorenNieuws kunt u t.z.t. lezen wanneer dat ingaat.

De groepen 1-2 hebben een aantal keren per week gym in de grote zaal. Ze gymmen in hun ondergoed en met gymschoenen. De schoentjes moeten op school blijven, zodat we per dag kunnen kijken of we willen gymmen.

Eten & Drinken

De ochtendpauze is een kwartier. We eten en/of drinken daarvoor of daarna samen in de klas.
Op dinsdag en donderdag is het fruit- of groentedag in de ochtendpauze: een appel, stuk komkommer, paar wortels, kiwi, tomaatjes, enz. Wilt u bij de jongere kinderen het fruit alvast in stukjes snijden, zodat ze het makkelijk kunnen eten. Op de andere dagen kunnen de kinderen iets anders meenemen, graag zo gezond mogelijk. In de middagpauze lunchen we samen in de klas. 

Ziekte en verlof

Wanneer uw kind ziek is, horen we dat het liefst vóór schooltijd.
De leerplicht is er voor kinderen vanaf 5 jaar. Jongere kinderen zijn dus nog niet leerplichtig, maar wilt u het wel melden op school als uw 4-jarige niet naar school komt.

Ouders van leerplichtige kinderen zijn voor de vakanties aangewezen op de vastgestelde schoolvakanties. Voor elk verlof buiten die weken is toestemming nodig van de directeur en die moet schriftelijk worden aangevraagd.

Het verlof wordt alleen verleend wanneer er sprake is van zgn. gewichtige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een huwelijk(sjubileum). De directeur beoordeelt, zo nodig in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bronckhorst, of er sprake is van gewichtige omstandigheden.

Een weekendje weg vóór 14.15 uur of mét een maandagochtend valt niet binnen de regeling en een aanvraag zal dus niet worden gehonoreerd. Voor de uitgebreide wettelijke regelgeving verwijzen we u naar de schoolgids op de website en de folder van de gemeente Bronckhorst.

Verjaardagen

De meeste kinderen vinden het leuk om op hun verjaardag te trakteren. Graag zien we gezonde traktaties.
Wilt u met de leerkracht van uw kind even overleggen of alle kinderen de traktatie mogen hebben.

De leerkrachten vieren hun verjaardagen allemaal tegelijk op de jaarlijkse meester- en juffendag

Hoofdluis

Na elke vakantie worden de kinderen door de ‘luizenouders’ gecontroleerd op hoofdluis. De kinderen van de bovenverdieping op de maandagochtend en de kinderen die beneden zitten op de dinsdagochtend. Als er luis wordt gezien dan nemen wij contact met u op zodat u tot behandeling over kunt gaan.
Alle maatregelen die eerder werden aangeraden zoals het wassen van knuffels e.d. zijn inmiddels door de GGD achterhaald. Het enige advies is: heel goed en langdurig kammen met de luizenkam en behandelen met de daarvoor bestemde middelen.

Schoolbibliotheek

De schoolbibliotheek wordt door een aantal moeders gerund en daar zijn we heel blij mee! Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen en daarom stimuleren we dat o.a. met onze mooie schoolbiebcollectie.

Alle groepen gaan 1x per week onder lestijd naar de schoolbieb. Dan kunnen de kinderen hun boeken ruilen. Ze mogen twee boeken per keer lenen. Elk kind krijgt een linnen tas voor de biebboeken.