Ouderraad

De ouderraad helpt het team met de organisatie van de activiteiten die op school worden gedaan, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, verzorging bij sportactiviteiten, het afscheid van groep 8, de musical, kamp en schoolreisjes. Daarbij roept ze ook de hulp in van andere ouders.

De OR vergadert 6 à 7 keer per jaar op school en bestaat uit ca 8 personen

Om al leuke activiteiten te bekostigen vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage voor elke leerling om de extra activiteiten in het jaar te kunnen bekostigen. Aan het begin van het schooljaar en krijgt u daar een bericht over van de penningmeester met het verzoek het bedrag over te maken. Aan het jaarlijkse schoolreisje voor groep 1 t/m 6 en het kamp voor groep 7/8 draagt de OR ook bij. De rest van het bedrag is voor rekening van de ouders. Ook daarover krijgt u t.z.t. bericht.

Heeft u vragen en ideeën of wilt u meehelpen, spreek dan gerust één van de leden van de ouderraad aan. Ook kunt de ouderraad bereiken via or@deklimtorendrempt.nl.

Voorzitter: Simon Zweers   (vader van Koen en Stan)

Penningmeester: Irma Teunissen ( moeder van Doutzen en Siem)

NL10 RABO 0315008830 t.n.v. St. Ouderraad basisschool De Klimtoren Drempt