Ouderraad

De ouderraad helpt het team met de organisatie van de activiteiten die op school worden gedaan, zoals allerlei feesten, sportactiviteiten, excursies, enz. Daarbij roept ze ook de hulp in van andere ouders.

De ouderraad vraagt een bijdrage voor elke leerling om de extra activiteiten in het jaar te kunnen bekostigen. U moet denken aan feesten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, traktaties op sportdagen, tijdens het TorenTheater , het afscheid van groep 8, de musical, enz.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u daar een bericht over van de penningmeester met het verzoek het bedrag over te maken.

De OR vergadert 6 à 7 keer per jaar op school en bestaat dit schooljaar uit de volgende ouders:

Sander Memelink
Carolien Reijmer
Mariëlle van Amerongen
Linda Larink
Simon Sweers
Margot Verwaaijen
Irma Teunissen
Eva Albers (personeel)

Aan het jaarlijkse schoolreisje en het kamp draagt de OR ook bij. De rest van het bedrag is voor rekening van de ouders. Ook daarover krijgt u t.z.t. bericht.

We vermelden alvast het rekeningnummer van de ouderraad, zodat u dat bij de hand hebt: NL10 RABO 0315008830 t.n.v. St. Ouderraad basisschool De Klimtoren Drempt.