Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur
woensdag van 8.30 tot 12.30 uur


De deuren gaan ’s morgens om 8.20 uur open. De deur aan de voorzijde is voor de kinderen van groep 5-6-7-8 en de deur aan de zijkant voor de kinderen van groep 1-2-3-4. Dat geldt ook voor de kinderen van groep 4 die boven zitten. Dat is het handigst i.v.m. de kapstokken en met de looproutes. De kinderen mogen naar binnen komen en ook ouders zijn van harte welkom. De leerlingen kunnen ook nog even buiten blijven spelen. Om 8.28 uur gaat de bel, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen met de lessen.
In groep 1-2 kunt u als ouder tijdens de inloop even een paar minuten bij uw kind in de klas kijken.

Om 14.15 uur komen de kinderen door dezelfde deur naar buiten en daar kunt u uw kind opwachten. Wilt u een van deze leerkrachten spreken, komt u dan gerust naar binnen.
Het zou fijn zijn als de wachtende ouders op het grote plein bij de bankjes onder de boom wachten, dan is het tussenstuk van de weg en het plein vrij voor komende en gaande mensen.

Parkeren

Als u uw kind met de auto komt brengen, wilt u dan de auto parkeren op het parkeerterrein aan de overkant van de school.

We willen de relatie met onze buren in schoolomgeving graag goed houden en verzoeken u vriendelijk om uw auto niet op een andere plek te zetten. Als u uw kind alleen maar even afzet, gebruikt u dan alstublieft ook de parkeerplaats. Deze is zo ingericht dat u aan de ene kant er in kunt rijden en aan de andere kant weer uit.

Het komt de veiligheid van de fietsende en lopende kinderen ten goede.

Fietsen

De kinderen die op de fiets komen, kunnen hun fiets kwijt op het schoolplein:

  • Groep 1-2-3-4 op het kleine plein tegen het hek van het weiland
  • Groep 5-6 op het grote plein links en rechts van de ingang
  • Groep 7-8 op het grote plein aan de zijkant