Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs (OCW) vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken alle scholen over een medezeggenschapsraad, ofwel MR.

De MR bestaat uit leerkrachten en ouders van de school. Het reglement van de MR bepaalt de samenstelling. Op de Klimtoren bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dat de volgende personen:

Jasper Nickmann (voorzitter, ouder)

Rein Heringa (ouder)

Sanne Vrancken (leerkracht)

Eva te Boekhorst-Albers (leerkracht)

U kunt de MR mailen voor vragen en opmerkingen op: mr@deklimtorendrempt.nl