Onze visie en ambities

Op de Klimtoren geven wij ons onderwijs vorm vanuit onze visie op een optimale school waarin alle kinderen van Drempt en omgeving de ruimte krijgen om te groeien. Deze visie en ambities zijn samengevat in 4 kernpunten. Op welke punten wij ons als school verder willen ontwikkelen stemmen wij af op deze ambities.

Een veilige en geborgen plek voor iedereen
 • Onze leerlingen voelen zich gesteund en gezien door het team van ouders, school en externe begeleiders
 • Onze leerlingen voelen zich veilig genoeg om te vragen, fouten te maken en te proberen
 • Onze leerlingen voelen zich vrij om zichzelf te zijn en hebben een positief zelfbeeld
 • Onze ouders voelen zich welkom en gewaardeerd in de samenwerking met ons team
 • Ons team zorgt voor stabiliteit door voorspelbaarheid en uniformiteit in onze pedagogische benadering
Ruimte voor je talent
 • Onze leerlingen hebben er plezier in om zichzelf te ontwikkelen
 • Onze leerlingen waarderen hun eigen talenten en die van elkaar
 • Onze leerlingen maken kennis met een grote verscheidenheid aan activiteiten, mensen, dingen door een rijke omgeving
 • Onze leerlingen krijgen ruimte om hun eigen aanpak te kiezen
Onderwijs voor jouw toekomst
 • Onze leerlingen leren vaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te zijn in de maatschappij
 • Ons team heeft een volle gereedschapskist om lessen gevarieerd, boeiend en aangepast aan de behoefte van de leerlingen te kunnen geven
 • Onze leerlingen werken aan hun eigen doelen
 • Onze leerlingen leren te reflecteren op hun eigen vorderingen

Je eigen leiderschap

 • Onze leerlingen zijn zich bewust van hun eigen gedrag en het gedrag van anderen
 • Onze leerlingen leren in hun interactie rekening te houden met zichzelf en met anderen
 • Onze leerlingen leren dat ze zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen over zichzelf en hun ontwikkeling
 • Onze leerlingen zorgen goed voor zichzelf, de ander en de omgeving