Onze visie

Veilig, geborgen en ruimte

We creëren samen met de leerlingen een veilige sfeer waarin iedereen zich geborgen en gezien voelt. Daarnaast is het onze taak om voor de kinderen een omgeving te creëren die hen ruimte biedt om zich te ontwikkelen en zich zo op de toekomst voor te bereiden.

Betrokken, inspirerend en ondernemend

We willen kinderen leren een ondernemende en onderzoekende houding te ontwikkelen, waarbij zij zich vanuit hun eigen talenten kunnen ontplooien en oog hebben voor de talenten van andere kinderen. Als team geven we hierin het voorbeeld.
Dit geven we vorm in een leerrijke, stimulerende en betekenisvolle omgeving

Verantwoordelijk, respectvol en zelfstandig

We leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen, zodat ze uitgroeien tot zelfstandige burgers die respectvol met elkaar en de hun omgeving omgaan. Zo leveren zij hun bijdrage aan de samenleving.

Onderwijs

Om onze doelen te kunnen realiseren, werken we samen met ouders en kinderen. Ieder vanuit zijn eigen rol